ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

CHLAMYDIA TRACHOMATIS AG/ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ
 41.00  36.90
COMBUR 10M Roche
 29.00  25.90
FOB Advanced + Test card (20t/kit)
 32.90  31.20
Multistix 10 SG
 20.90  18.00